Fizzy Max X 3000 Hơi Disposable Pod Dùng 1 Lần

Số hơi: 3000
Hàm lượng ni: 5% (50mg)
Dung tích: 10ml
Dung lượng pin: 1400mAh

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.