Pyne Pod Manta 6000 Hơi Disposable Pod Dùng 1 Lần

Số hơi: 6000
Hàm lượng ni: 5% (50mg)
Dung tích: 15ml
Dung lượng pin: 1500mAh
Bộ sản phẩm không bao gồm dây sạc

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.